Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1

Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1

เรื่องย่อ ชิรายูกิ หมอยาสาวสวยผมสีแดงที่เป็นสีหายาก เธอได้รับการเชิญจากเจ้าชายให้เป็นนางสนมของเขา จึงตัดสินใจหลบหนีจากประเทศ จนได้พบกับชายจากต่างแดน เซ็น โดยบังเอิญ

เลือกตอน / Episode

Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 1
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 2
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 3
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 4
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 5
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 6
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 7
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 8
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 9
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 10
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 11
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 12
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 13
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 14
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 15
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 16
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 17
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 18
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 19
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 20
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 21
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 22
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 23
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 24
Akagami no Shirayuki Hime สโนไวท์ผมแดง ภาค1 ตอน 25