Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3

Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3

เรื่องย่อ... ภาคนี้ จะต่อเนื่องจากภาคที่แล้ว เพียงไม่กี่เดือนหลังจากจบศึก VF Circuit Hen ที่พวกไอจิสามารถปกป้องโลกและดาวเคราะห์เครย์ไว้ได้ ตอนนี้ไอจิกำลังเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายที่โรงเรียนมัธยมปลายมิโยชิซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ดูเหมือนไอจินั้นจะมีความคิดแตกต่างจากเพื่อนๆคนอื่นๆที่มุ่งมั่นกับการเรียนเพื่ออนาคตไอจิคิดว่าการ์ดไฟต์น่าจะเป็นสิ่งแพร่หลาย และเป็นอนาคตที่ผู้คนนั้นสามารถเชื่อถือได้ เขาต้องการพิสูจน์ความคิดนี้ เขาจึงจำเป็นต้องมีเด็คใหม่ โดยเขาต้องมี เด็ครอยัลพาราดินส์ และโกลด์ พาราดินส์ เพื่อที่จะนำมารวมกันเพื่อเป็นหนึ่งเด็คในขั้นแรกสิ่งที่เขาต้องลงมือทำ คือการจัดตั้งชมรมการ์ดไฟต์ขึ้นมาในโรงเรียนพร้อมกับพยายามหาสมาชิกเข้าชมรมและจัดให้มีการแข่งขันการ์ดไฟต์ขึ้นในโรงเรียนด้วย.แต่ความฝันของไอจินั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่เพราะ ทางสภานักเรียนพิจารณาว่าชมรมของเขาจะก่อให้เกิดความวุ่นวายภายในโรงเรียนจึงเกิดการต่อต้าน ขึ้น... แล้วพวกไอจิจะทำอย่างไร ติดตามชมได้ใน Cardfight Vanguard Link Joker ดูการ์ตูนอนิเมะ HD ซับไทย พากย์ไทย เรื่อง Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 เรื่องย่อ ตอนล่าสุด ตอนที่ 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ดูการ์ตูนอนิเมะซับไทย ดูการ์ตูนอนิเมะพากย์ไทย ดูการ์ตูนอนิเมะออนไลน์

เลือกตอน / Episode

Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 105
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 106
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 107
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 108
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 109
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 110
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 111
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 112
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 113
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 114
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 115
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 116
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 117
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 118
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 119
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 120
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 121
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 122
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 123
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 124
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 125
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 126
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 127
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 128
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 129
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 130
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 131
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 132
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 133
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 134
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 135
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 136
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 137
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 138
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 139
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 140
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 141
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 142
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 143
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 144
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 145
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 146
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 147
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 148
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 149
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 150
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 151
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 152
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 153
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 154
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 155
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 156
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 157
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 158
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 159
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 160
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 161
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 162
Cardfight!! Vanguard Link Joker การ์ดไฟท์ แวนการ์ด ภาค3 ตอนที่ 163