Gatchaman Crowds Insight (ภาค2)

Gatchaman Crowds Insight (ภาค2)

ภาคต่อของเรื่อง Gatchaman Crowds กัทช่าแมน คราวด์ ในครั้งนี้พวกเขาจะต้องต่อกรกับ "เวพ" กลุ่มคราวด์สีแดงลึกลับที่มีความเชื่อว่าคราวด์คือสิ่งที่จะทำลายล้างโลกใบนี้!

เลือกตอน / Episode

Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 1
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 2
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 3
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 4
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 5
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 6
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 7
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 8
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 9
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 10
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 11
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 12
Gatchaman Crowds Insight (ภาค2) ตอน 13